Toiminta-ajatus

Vesistömme,ainutlaatuinen nähtävyys ja kalastuksen kehto. Miten vaalimme tätä aarrettamme? 

Suomen Järvikalastusmuseosäätiö perustettiin Kerimäellä v. 2001. Säätiön tarkoituksen oli tuolloin omistaa ja ylläpitää v.1982 Kerimäen kunnan perustamaa Suomen järvikalastusmuseota. V.2011 säätiön toiminta-ajatusta laajennettiin ja nimeksi tuli Suomen Järvikalastus- ja vesimuseo.

1.1.2013 tapahtuneen Kerimäen ja Savonlinnan kuntaliitoksen jälkeen olemassa olevan järvikalastusmuseon maa-alue, rakennukset ja esineet siirtyivät Savonlinnan kaupungin omistukseen ja Savonlinnan maakuntamuseon hoitoon. Järvikalastusmuseolla ei ole tätä nykyä vakinaista henkilöstöä. Kerimäki-seura on huolehtinut viime vuodet museon ja sen yhteydessä olevan kalastajatilan aukiolosta kesäaikaisin.

Suomen Järvikalastus- ja vesimuseosäätiön toiminta-ajatuksena on toteuttaa yhteistyössä olemassa olevan järvikalastusmuseon taustavoimien ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa kulttuuriekologinen järvikalastus- ja vesimuseo. Hanke käsittää asianmukaisten toimitilojen rakentamisen, museaalisen keruu- ja tallennustoiminnan jatkamisen, museon toimialaan liittyvän tutkimustyön vesistön tila mukaan lukien sekä alan tiedotus-, valistus- ja koulutustoiminnan. Säätiöllä on Kerimäen kirkkorannassa tarkoitukseen varattu, nykyisen järvikalastusmuseon välittömässä läheisyydessä oleva kaavoitettu 0,9 ha tontti, jolla on 1500 m2 rakennusoikeutta.

Säätiö voi ottaa vastaan testamentteja toiminta-ajatuksensa eteenpäin viemiseksi.

Kalastajatila
Kerimäen Kalastajatilan päärakennus