Strategia 2013

Museon tutkimus- ja näyttely tulee rakentumaan 6 galleriasta. Galleria-kokonaisuus kertoo, miten vesi, sen eliöstö, kalastus ja yhteiskunta muodostavat vuorovaikutussuhteen. Galleriat kytkeytyvät näyttelyssä "ravintoketjumaisesti" toisiinsa.

Galleriat sisältävät neljä ulottuvuutta.

  1. Ajan ulottuvuus: historia, nykyaika, tulevaisuus.
  2. Paikan ulottuvuus: Suomen järvet, Saimaan vesialue, Puruvesi.
  3. Yhteisöllinen ulottuvuus (makrotaso): valtakunnallinen kalastusorganisaatio: vesiä ja kalastusta koskeva lainsäädäntö; paikalliset kalastusorganisaatiot (mikrotaso): kalastuskunnat, työyhtiöt, itsenäiset kalastajat, kalakauppa ja markkinointi, keissi Puruvesi

  4. Psykologinen ulottuvuus: veden ja kalan merkitys ihmisen fyysiselle ja psyykkiselle hyvinvoinnille
Kaavakartta
Säätiön tontti Kerimäen kirkkorannassa