Epilogi: Vesien ja kalastuksen tulevaisuus

  • Veteen ja kalastukseen kohdistuvat uhkatekijät : ilmaston lämpenemisen vaikutukset, ilmasta tulevat saasteet, soiden ojitukset, turvesuot, teollisuuden ja ihmisyhteisöjen jätevedet
  • Vesistöjen säännöstely ja vesivoimalat
  • Ylikansallinen kalateollisuus ja kalojen maahantuonti, kotimaisen kalan käyttö
  • Kansanliikkeet järviluonnon puolesta: Puruvesi ja Pro Puruvesi - yhdistys
  • Vesiteknologian kehitys, suomalaiset innovaatiot vesien puhdistamiseksi
Puruvesi ennen
Ihmisen toiminnan takia rehevöityneen kaislikon tilanne ennen raivausta
Puruvesi nyt
Näkymä raivauksen jälkeen