Elämä vedessä, veden ekosysteemi

 • Miten vesistöt ovat syntyneet jääkauden jälkeen
 • Järvivesityypit
 • Kasvillisuus, pieneläimistö, planktonit, äyriäiset
 • Kalalajit Suomen järvissä, erityisesti Puruvesi (n.30 lajia)
 • Veden ekosysteemiin liittyvät ravintoketjut
 • Kalojen ominaispiirteet: miten hengittävät, miksi niillä on suomut, miten ne näkevät, kuulevat ja haistavat, miksi kalat ovat limaisia, miten nopeasti ne uivat, tuntevatko kalat kipua, miksi kaloilla on ominaismaku
 • Eri kalalajit viihtyvät erilaisissa vesissä (kuha humuspitoisessa vedessä, ahven kasvaa isoksi kirkkaassa vedessä jne.)
 • Jääkauden jälkeiset ns. reliikkikalat: nieriä, järvilohi, härkäsimppu
 • Kalat kansanperinteessä
 • Kalojen terveellisyys ravinnossa (kalaöljyt, kalavalkuainen, hivenaineet, d-vitamiini pitoisuus, erityisesti Puruvesi)
 • Kalalajien häviämisen tai vähenemisen mysteerio (monni, nieriä, järvilohi ), kalakantojen vaihtelu
 • Nykypäivän kalaston hoito ja tutkimus (kalanviljely ja kasvatus, siirtoistutukset ym.)
Muikku
Muikku: D-vitamiinia 19mg/100g
Puruveden muikulle on myönnetty Euroopan komission suojattu maantieteellinen merkintä (SMM). Nimisuojalla halutaan tuoda kuluttajien tietoon Puruveden muikkuun liittyvät erikoisominaisuudet ja vesistön erikoispiirteet sekä suojata tuotenimeä mahdollisilta väärinkäytöksiltä.
Siika
Siika: D-vitamiinia 44mg/100g