Vesi aineena

  • Mitä vesi on
  • Veden merkitys maapallon elämän synnylle
  • Veden merkitys ihmisen fysiologialle
  • Veden merkitys kulttuurien kehitykselle (esim. keinokastelujärjestelmät – muinaiset korkeakultturit)
  • Vesi riskinä
  • Vesi kulttuurissa (uskonnot, mytologiat, tarinat, sanonnat, musiikki ja muu taide)
Aurinko
Syksyinen aurinko Puruvedellä