Elinkeinomahdollisuuksia

Museo tarjoa luontevan lähtökohdan monenlaiselle museon yhteyteen ja lähiseudulle rakentuvalle yksityiselle yritystoiminnalle. Vastaavasti museon toiminta-ajatusta sivuava yritystoiminta lisää museon kävijävirtoja ja tukee sen taloutta.

Museokauppa

 • Museaaliset tuotteet
  • julkaisut
  • julisteet, kortit, postimerkit
  • pinssit
  • pienoismallit ja tunnusesineet
 • Oheistuotteet
  • kirjallisuus, lehdet, audiovisuaalinen aineisto
  • kalastusvälineet
 • Kalastusluvat

Kalastajatilan ylläpito

 • Rakennukset ja esineistö
 • Ympäristön hoito
 • Tapahtumien järjestelyt

Informaatiopalvelut

 • Saimaan järviluonto ja erityisesti Puruvesi
 • Kansalaisen ympäristönhoito järvialueilla
 • Kalastuksen tietoarkisto
 • Tietoa vedestä
 • Alueen toimijoiden tietopankki (kalastajat, retkijärjestäjät, majoitus ym.)

Tapahtumat, esittelyt, messut, kilpailut

 • Kalastusvälineet, kalastustavat ja tekniikat ja niiden opastus
 • Veneet
 • Järvisukellus
 • Vesiteknologia
 • Auditoria tapahtuma- ja edustuskäyttöön
 • Tapahtumapäivät
 • Paikalliset, alueelliset ja valtakunnalliset kalastuskilpailut

Työnäytökset

 • Nuottaus, troolaus, isorysäpyynti
 • Kalastusvälineiden valmistus, huolto ja korjaus, käytön opetus

Kalastusmatkailu

 • Retkivälitykset (sulavesiaika, talvi)
 • Väline- ja laitevuokraus/välitys
 • Kalastusluvat

Ekskursiot

 • Paikalliset kohteet (kalasatamat, Kerimäen kalatalo, kalanviljelylaitokset, kalayritykset)
 • Alueelliset kohteet (Varkauden sammen kasvatus)

Koulutus

 • Jokamiehen koulutustapahtumat/päivät
 • Ammatillinen ja työhön oppimiskoulutus

Kala ravintona

 • Lähiruokainformaatio
 • Kalan logistiikkaketjut
 • Ravintolatoiminta alueella/paikkakunnalla/tapahtumissa
 • Kalan käsittely ravinnoksi
 • Kalaruokakurssit
 • Kokkivierailut, kalagourmet-tapahtumat

Taajamaopastus Kerimäen kirkkorantaan

 • Opasteet pääteiltä, kirkonkylässä
 • Etäpisteet keskustassa, muualla kaupungissa
 • Kala-aiheiset teemat kirkonkylän alueella ja sen julkisissa tiloissa
Kerimäen Kalatalo
Kerimäen Kalatalo
Sepän valmistama jäätuura
Sepän valmistama jäätuura
Turusen verkkoliike Savonlinnassa
Turusen verkkoliike Savonlinnassa